Partiële protheses

Als men een of meerdere tanden of kiezen, maar niet alle tanden of kiezen mist is er sprake van een partiële prothese. Net als bij een kunstgebit kun je een partiële prothese uit de mond nemen.

Bij partiële protheses wordt onderscheid gemaakt tussen plaatprotheses en frameprotheses. De plaatprothese is gemaakt van een roze, tandvleeskleurige kunsthars waarin de kunsttanden en -kiezen verankerd zijn. De plaatprothese rust in zijn geheel op het slijmvlies van de mond. Een kunstharsplaatje is een tijdelijke oplossing na het verliezen (of trekken) van een aantal tanden.

De frameprothese is gemaakt van metaal waarop een tandvleeskleurige kunsthars is aangebracht. Daar zitten de kunsttanden of –kiezen op. De frameprothese rust vooral op een deel van de overgebleven tanden of kiezen en gedeeltelijk op het slijmvlies

Plaatprothese of frameprothese?

In overleg met uw tandarts wordt bepaald welke prothese voor u het meest geschikt is. Bij een frameprothese is uw verhemelte vrij met als gevolg dat u meer smaak en koud/warm ervaart. De kauwkrachten worden opgevangen door natuurlijke tanden en kiezen. Een plaatprothese is dikker en bedekt het verhemelte. Onder de plaatprothese blijven makkelijk voedselresten zitten en kauwkrachten worden door het tandvlees opgevangen. Bij plaatprotheses is de kans op tandvleesproblemen groter.