Wat kost het?

Hoeveel krijgt u vergoed?

U vraagt zich ongetwijfeld af welk bedrag of percentage van uw behandeling vergoed wordt door uw verzekering. Op deze pagina geven wij u algemene informatie over de de tarieven, vergoedingen vanuit de zorgverzekering, uw eigen risico, de eigen bijdrage in 2019 en het verschil tussen een restitutie- en naturaverzekering.

Per ziektekostenverzekeraar gelden afwijkende polisvoorwaarden. Wij kunnen u hier niet altijd direct een pasklaar antwoord op geven. Dit is mede afhankelijk van waar en of u aanvullend verzekerd bent. Wij adviseren u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar zodat u exact weet wat u eventueel zelf moet betalen.

Tarieven middels UPT behandelcodes

Het honorarium wordt jaarlijks middels de UPT tarieven in de vorm van behandelcodes wettelijk vastgesteld en is bij elke tandprothetische praktijk en tandartsenpraktijk gelijk. Deze tarieven gelden voor behandelingen vanaf 1 januari 2019 en vindt u hier (externe link, opent in een nieuw tabblad).

Doordat wij zelf in huis over een eigen tandtechnisch laboratorium beschikken kunnen wij voor het tandtechnische werk een scherpe prijs bieden. Ondanks de hoge kwaliteitsnormen betaald u bij ons zeker niet teveel.

De honorarium tarieven vormen een onderdeel van de totale kosten. Het totaalbedrag is een optelsom van het honorarium aangevuld met techniek- en materiaalkosten. De techniek- en materiaalkosten zijn variabel.

Aangezien wij met diverse verzekeringsmaatschappijen contracten hebben afgesloten, kunnen vergoedingen per zorgverzekeraar afwijken. Wij volgen de tarieven zoals gehanteerd door de verschillende zorgverzekeraars.

Wanneer komt u in aanmerking voor vergoeding van een nieuwe gebitsprothese

Het vervangen van uw kunstgebit wordt na vijf jaar door de zorgverzekeraar vergoed. Het kan zijn dat de gebitsprothese zo erg is versleten of dat de mond veranderd is, dat eerder een nieuwe gebitsprothese gemaakt moet worden. Uw behandelaar zal hiervoor een verzoek tot goedkeuring indienen bij uw zorgverzekeraar met de specifieke redenen voor vervanging van de gebitsprothese. Een kunstgebit op implantaten en het rebasen (opvullen) hiervan moet ook vooraf aangevraagd worden.

Wij declareren rechtstreeks bij de zorgverzekeraar

Uw behandelingen worden door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. Wij hebben hiervoor uw schriftelijke goedkeuring nodig middels een getekende akkoordverklaring, deze ontvangt u voor de behandeling. De declaraties worden verzorgd door ons zusterbedrijf Mondzorgcentrum Vlaszak in Breda, deze naam zie u op de nota en als declarant. Voor het gedeelte dat niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed ontvangt u van ons een nota. Een aantal zorgverzekeraars brengen het gedeelte dat niet vergoed wordt, zelf bij u in rekening.
Uitzondering zijn reparaties, deze dient u direct te voldoen (pin of contant). U krijgt een nota mee die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Wat is het eigen risico?

Iedereen in Nederland betaalt voor zorg uit de basisverzekering een eigen risico, dit is bepaald door de overheid. In 2019 bedraagt het verplichte eigen risico per persoon € 385,- (zelfde bedrag als in 2018). U betaalt eerst zelf een bedrag aan eigen risico voordat u een vergoeding krijgt. Het eigen risico geldt alleen voor zorg vanuit de basisverzekering, voor zorg vanuit uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering hoeft u geen eigen risico te betalen. U kunt ook kiezen voor een extra vrijwillig eigen risico. Hoe hoger uw vrijwillig eigen risico, hoe minder premie u betaalt. Het eigen risico is van toepassing op het kunstgebit, klikgebit, reparaties en rebasingen.

Wat is de eigen bijdrage?

De overheid heeft bepaald dat zorgkosten niet in alle gevallen helemaal vergoed worden. U krijgt dan te maken met een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. De overheid bepaalt jaarlijks voor welke zorg u een eigen bijdrage betaalt. Deze wettelijke eigen bijdrage kan (gedeeltelijk) vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage volledige gebitsprothese
Het kunstgebit is opgenomen in de basisverzekering. Dit houdt in dat de zorgverzekeraar 75% van de kosten voor uw kunstgebit vergoedt. U betaalt zelf 25% van de totale kosten (eigen bijdrage) plus eventueel uw eigen risico wanneer dit nog niet volledig is verbruikt.

Eigen bijdrage klikgebit (gebitsprothese op implantaten) en implantologie
Het klikgebit is opgenomen in de basisverzekering. Uw eigen bijdrage wordt berekend over de totale kosten en bedraagt 8% bij een boven-klikgebit en 10% bij een onder-klikgebit. Bij het tegelijk vervangen van een regulier boven-kunstgebit én een onder klikgebit is de eigen bijdrage 17%, tenzij u hiervoor aanvullend verzekerd bent. Houd rekening met eventueel eigen risico.
Voor het plaatsen van implantaten dienen wij bij uw zorgverzekeraar een aanvraag voor een machtiging inclusief röntgenfoto (OPG) in. Bij goedkeuring betaalt u alleen eigen risico. Wordt de aanvraag niet gehonoreerd, dan betaalt u het consult (intake) en de röntgenfoto.

Eigen bijdrage Gedeeltelijke- of frameprothese
Deze protheses zijn niet opgenomen in de basisverzekering en worden alleen vergoed wanneer u een aanvullende tandartsverzekering heeft. Wij kunnen voor u de rekening indienen of u kunt de factuur bij ons direct afrekenen. Uw zorgverzekeraar bepaalt voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Voor het restant van de kosten ontvangt u van ons een nota.

Eigen bijdrage reparaties en rebasingen
In 2019 geldt een eigen bijdrage van 10% van de totale kosten voor een reparatie en rebasing (opvullen van bestaande volle prothese), tenzij u hiervoor aanvullend verzekerd bent. U betaalt alleen eigen risico wanneer dit nog niet volledig is verbruikt.

Vrijblijvende begroting of vragen?

Voor meer informatie, het maken van een afspraak of een vrijblijvende prijsopgave/ begroting kunt u heel eenvoudig via onderstaand formulier uw gegevens en vraag invullen waarna u veelal dezelfde (werk)dag reactie van ons krijgt. Een specifieke begroting kunnen wij voor u maken na een eerste vrijblijvende intake door onze behandelaar: u bent dan nog tot niets verplicht!

U kunt ook bellen 010 – 465 44 50 of een mail sturen naar info@tppsophia.nl. Even binnenlopen kan natuurlijk ook!

Verschil natura- en restitutieverzekering

Een belangrijk verschil voor de basisverzekering is het verschil tussen een natura en een restitutieverzekering: het verschil zit in keuzevrijheid van de zorgverlener en een  restitutieverzekering is vaak ca 5-10% duurder dan een naturaverzekering.

Een restitutieverzekering biedt meer vergoeding indien u kiest voor een niet-gecontracteerde zorgverlener dan een naturaverzekering.

Restitutieverzekering
Bij een restitutieverzekering bent u volledig vrij om uw eigen zorgverlener te kiezen. Het is wel mogelijk dat u de rekening moet voorschieten en daarna moet declareren bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van zorg, tenzij deze uitzonderlijk hoog zijn.

Naturaverzekering
Bij een naturaverzekering worden behandelingen bij gecontracteerde zorgverleners binnen de voorwaarden vergoed. Gaat u met een naturaverzekering naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan betaal u een gedeelte van de rekening zelf middels hogere eigen bijdage.

Geen verwijzing van uw tandarts nodig

U heeft om in aanmerking te komen voor een nieuw kunst- of klikgebit géén doorverwijzing van uw tandarts nodig. U kunt dus rechtstreeks met ons contact op nemen voor het maken van een afspraak!

 

SophiaINFO leaflet downloaden?

U kunt ook onze SophiaINFO met nuttige informatie over dit onderwerp in PDF formaat downloaden. Klik hier om naar de downloadpagina te gaan.